ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001
"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Основната цел на проекта е да не допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

От началото на проекта в началото на 2021 са  предоставени лаптопи за учениците в училището, които се използват активно за подобряване на учебния процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *