Нашето училище може да се похвали с нашите учители, показвайки професионализъм и отлични резултати.
Тяхната отдаденост към работата си, към училището и учениците, допринася за приятната атмосфера по време на часовете и жаждата за знания на учениците.

Ваня Атанасова Наумова

Директор

Образование: магистър ПНУП

 

Николай Малев

Главен учител

Преподава по: история и циливизация

География и икономика,

Физическо възпитание и спорт

Квалификация: НУП

Портфолио Николай Малев

 

Павлин Валентинов Василев

учител ЦДО

Образование: висше – магистър
Квалификация: Български език и литература, География и икономика

Радка Станчева Атанасова

старши учител по математика

Образование: висше – бакалавър
Квалификация: математика и информатика

Албена Христова Добревска

Старши учител по Български език и литература

Образование: Висше-бакалавър
Специалност: Български език и литература

Портфолио Албена Добревска

Богданка Иванова Терзиева

 Старши учител по руски език

Образование: висше -магистър

портфолио Богдана

 

Иринка Георгиева Венкова

Старши учител в начален етап

Образование: Учител в начален етап на основно образование

Портфолио Иринка Венкова

 

Снежана Димитрова Млеченкова

начален учител

Образование: висше – магистър
Квалификация: ПНУП