Нашето училище може да се похвали с нашите учители, показвайки професионализъм и отлични резултати.
Тяхната отдаденост към работата си, към училището и учениците, допринася за приятната атмосфера по време на часовете и жаждата за знания на учениците.

Катя Николова Йосифова

Директор

Образование: висше – магистър
Квалификация: ПНУП, Психолог. Социален психолог

Павлин Валентинов Василев

Начален учител

Образование: висше – магистър
Квалификация : Български език и литература, География и икономика, ПНУП

Иванка Иванова Тонева

Учител математика и КМИТ

Образование: висше – магистър
Квалификация: Математика и информатика

Георги Радославов Георгиев

Учител физическо възпитание и спорт

Образование: висше – магистър
Квалификация: Спортен педагог – учител по физическо възпитание и спорт

Иринка Георгиева Венкова

Старши учител в начален етап

Образование: висше-бакалавър
Квалификация: ПНУП

Портфолио Иринка Венкова

Снежана Димитрова Млеченкова

Начален учител

Образование: висше – магистър
Квалификация: ПНУП

Евелина Емилова Петкова

Учител ЦДО

Образование: висше – магистър
Квалификация: ПНУП

Албена Христова Добревска

Старши учител по български език и литература

Образование: висше – бакалавър
Квалификация: Български език и литература
Портфолио Албена Добревска