Училищни документи

Всички изброени документи са приети на Педагогически съвет / Общо събрание / Обществен съвет.

Бюджет2020-1

отчет-на-първото-тримесечие-2020г-1

Отчет за приходите и разходите за 2-рото тримесечие

Инфо-138-приемане-и-преместване-1

Инфо-143-валидиране

Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас

Инфо-153-дубликати

презентация за 24 май (1)

УПП

Готови ли сме за учебната година_

https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf  

ИУЧ по история и цивилизация за седми клас

ИУЧ-БЕЛ-1

ИУЧ-БЕЛ-2 клас-1

ИУЧ-БЕЛ-3-клас

ИУЧ-БЕЛ-4 клас

ИУЧ-Математика-1 клас

ИУЧ-Математика-3клас

Тематичен план за ИУЧ по Математика за 2.клас

Тематичен план за ИУЧ по Математика за 4.клас

Godishen-Plan

Организация на учебния ден

UUP_1_klas-2020 UUP_5_klas 2020

Годишен план на ПС

план-контрол 2020

School Presentation

Отчет 3-то тримесечие

Отчет 4-то тримесечие

Бюджет 2021

План за действие 2021 МОН

Отчет за приходите и разходите 1-во тримесечие 2021

Училищен план прием 2021-2022

График за консултации 2021-2022

Училищен учебен план 2021-2022

Програма уязвими групи-2021-2025

Правилник за дейността 2021-2022

Мерки за повишаване качеството на образованието

Стратегия-за-развитие 2021-2025

Форми на обучение

Училищна стратегия за превенция на отпадането от училище

Бюджет 2023

Тримесечен отчет до 31 март

Квалификационна дейност

УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА