ПРОЕКТ: „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Основната цел на проекта е […]

Маратон на четенето

Маратон на четенето В ОУ Св. св. Кирил и Методий, с. Асеново се проведе Маратон на четенето „На моето детство люлката е тук“ във връзка […]

Великден 2021

Великден 2021 По случай наближаващите великденски празници, учениците от ОУ Св. св. Кирил и Методий проявиха своята креативност и въображение и създадоха много красиви произведения. […]

Ден на Земята

Ден на Земята В деня на земята ние от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ посадихме няколко дръвчета предоставени от Община Стражица. Учениците се включиха […]