Каралийчеви дни

В чест на „Каралийчевите дни“ на 12 май 2023г. от 12,30 часа в читалище „Просвета – 1905“, с.Асеново се проведе празник! Под ръководството на г-жа […]

Спортен празник – 2022/2023

Спортен празник – На 12 май 2023г. под ръководството на г-н Георги Георгиев и г-жа Богданка Терзиева училището отбеляза спортния празник, в който участваха всички […]

Футболни изяви – 2023

Футболни изяви – 2022/2023 -На 14 март учениците от прогимназиален етап под ръководството на г-н Георги Георгиев и г-жа Богданка Терзиева участваха във футболен турнир […]

В света на мартениците

В света на мартениците – Учениците от втори и трети клас под ръководството на г-жа Снежана Млеченкова, се справиха удивително при изработването на мартеници. Заслужена […]

ПРОЕКТ: „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Основната цел на проекта е […]